WYKŁADY DLA NAUCZYCIELI

28.10.1999r., Seminarium: Euroregion Pomerania. Seminarium dla nauczycieli geografii z Niemiec, Ośrodek Integracji Europejskiej, Szczecin.
Referat: Zmiany obrazu Niemiec w polskich podręcznikach geografii po 1990 roku (dr I. Piotrowska, mgr E. Zastrożna).

12.05.2000r., Konferencja metodyczna dla nauczycieli, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Poznań.
Referat: Metody aktywizujące w nauczaniu geografii (I. Piotrowska).

6.03.2004r., Regionalna Konferencja Przedmiotowo-Metodyczna: Nasza szkoła w „Nowej Europie”. Kształcenie młodzieży w zmieniającej się sytuacji społeczno-politycznej, Organizator: Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Opole.
Referat: Struktura socjo-polityczna mieszkańców Polski w kontekście geografii elektoralnej (I. Piotrowska).

22.03.2004r., Konferencja metodyczna dla nauczycieli, Organizator: Wydawnictwo Nowa Era i Krajowe Centrum Nauczycieli, Koszalin.
Referat: Ewaluacja metod nauczania w edukacji przyrodniczej (I. Piotrowska).

23.03.2004r., Konferencja metodyczna dla nauczycieli, Organizator: Wydawnictwo Nowa Era i Krajowe Centrum Nauczycieli, Piła.
Referat: Ewaluacja metod nauczania w edukacji przyrodniczej (I. Piotrowska).

23.04.2004r., Konferencja metodyczna dla nauczycieli, Organizator: Wydawnictwo Nowa Era i Krajowe Centrum Nauczycieli, Piła.
Referat: Ewaluacja metod nauczania w edukacji przyrodniczej (I. Piotrowska).

30.04.2004r., Konferencja metodyczna dla nauczycieli, Organizator: Wydawnictwo Nowa Era i Krajowe Centrum Nauczycieli, Konin.
Referat: Ewaluacja metod nauczania w edukacji przyrodniczej (I. Piotrowska).

6.05.2004r., Konferencja metodyczna dla nauczycieli, Organizator: Wydawnictwo Nowa Era i Krajowe Centrum Nauczycieli, Kalisz.
Referat: Ewaluacja metod nauczania w edukacji przyrodniczej (I. Piotrowska).

22.05.2004r., Konferencja metodyczna dla nauczycieli, Organizator: Wydawnictwo Nowa Era i Krajowe Centrum Nauczycieli, Koszalin.
Referat: Ewaluacja metod nauczania w edukacji przyrodniczej (I. Piotrowska).

15.01.2005r., Regionalna Konferencja Przedmiotowo-Metodyczna Jak pomóc uczniowi przygotować się do egzaminu maturalnego?, Organizator: Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Warszawa.
Referat: Wykorzystanie publikacji pt. „Geografia. Nowa matura 2005” w pracy indywidualnej ucznia i w pracy na lekcji. (I. Piotrowska).

18.03.2006r., Regionalna Konferencja Przedmiotowo-Metodyczna Kształcenie w dobie nowej matury – szanse i zagrożenia dla ucznia, Organizator: Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Poznań.
Referat: Sztuka prezentacji w nauczaniu geografii (I. Piotrowska).

18.03.2006r., Regionalna Konferencja Przedmiotowo-Metodyczna Kształcenie w dobie nowej matury – szanse i zagrożenia dla ucznia, Organizator: Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Poznań.
Referat: Zajęcia terenowe w edukacji regionalnej (M. Cichoń).

5.04.2006r., Konferencja metodyczna dla nauczycieli, Organizator: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Kalisz.
Referat: Sztuka prezentacji w nauczaniu geografii (I. Piotrowska).

25.09.2006r., Konferencja metodyczna dla nauczycieli, Organizator: Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Kraków.
Referat: Sztuka prezentacji w nauczaniu geografii (I. Piotrowska).

16.03.2007r., Powiatowa Konferencja Metodyczna Nauczanie przedmiotów przyrodniczych na II i III etapie edukacyjnym, Szamocin.
Referat: Obserwacje terenowe podstawą do prowadzenia badań przyrodniczych (I. Piotrowska).

21.11.2007r., Konferencja metodyczna, Organizator Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Poznań.
Referat: Poster metodą nauczania i prezentowania wiedzy geograficznej (I. Piotrowska).