WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI

10.05.2000r., Warsztaty dla nauczycieli powiatów chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego i złotowskiego, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Piła.
Referat: Metody aktywizujące w nauczaniu geografii (I. Piotrowska).

03.04.2001r., Warsztaty dla nauczycieli poznańskich szkół średnich, Sekcja Dydaktyki Geografii PTG, WNGiG, Poznań.
Referat: Aktywizujące metody nauczania geografii (I. Piotrowska, M. Cichoń).

08.03.2002r., Warsztaty metodyczne dla nauczycieli szkół średnich, Sekcja Dydaktyki Geografii PTG, WNGiG, Poznań.
Referat: Aktywizujące metody nauczania geografii (I. Piotrowska, M. Cichoń).

13.03.2004r., Warsztaty metodyczne, Organizator: Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Bydgoszcz.
Referat: Zastosowanie aktywizujących metod nauczania w kontekście geografii elektoralnej (I. Piotrowska).

27.03.2004r., Warsztaty metodyczne, Organizator: Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Kielce.
Referat: Metody aktywizujące w nauczaniu zagadnień związanych z geografią elektoralną (I. Piotrowska).

3.04.2004r., Warsztaty metodyczne, Organizator: Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Kraków.
Referat: Metody aktywizujące w nauczaniu zagadnień związanych z geografią elektoralną (I. Piotrowska).

24.04.2004r., Warsztaty metodyczne, Organizator: Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Łódź.
Referat: Metody aktywizujące w nauczaniu zagadnień związanych z geografią elektoralną (I. Piotrowska).

29.05.2004r., Warsztaty metodyczne, Organizator: Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Katowice.
Referat: Metody aktywizujące w nauczaniu zagadnień związanych z geografią elektoralną (I. Piotrowska).

5.06.2004r., Warsztaty metodyczne, Organizator: Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Warszawa.
Referat: Metody aktywizujące w nauczaniu zagadnień związanych z geografią elektoralną (I. Piotrowska).

11.03.2009r., Warsztaty dla doradców metodycznych, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Poznań.
Referat: Zastosowanie programu komputerowego Inkscape w projektowaniu materiałów dydaktycznych (M. Cichoń, D. Pyrdał).