PODZIĘKOWANIA

Szanowni Państwo,
Nauczyciele z całej Polski

Składamy Państwu serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę w kształceniu studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, podczas organizowanych praktyk pedagogicznych z przedmiotu Dydaktyka geografii i przyrody.
W ramach tej współpracy szczególnie ważna jest pomoc udzielana podczas przygotowywania lekcji, opracowywania scenariuszy lekcyjnych oraz omawiania treści merytorycznych wynikających z programów nauczania.
Możliwość poznania przez studentów zasad funkcjonowania szkoły i praktyczne sprawdzenie własnych zdolności stwarza doskonałe warunki do rozwoju a także stanowi ważne uzupełnienie pracy dydaktycznej Uczelni.

Szczególne podziękowania dla nauczycieli z Poznania, którzy umożliwiali studentom prowadzenie obserwacji lekcji geografii i przyrody

Mgr Danuta Dybowska – Szkoła Podstawowa nr 33
Mgr Iwona Drzewiecka – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 40
Mgr Marlena Kegel – Szkoła Podstawowa nr 33
Mgr Magdalena Koczorowska – Szkoła Podstawowa nr 15
Mgr Alicja Kozak – Szkoła Podstawowa nr 60
Mgr Joanna Krysztofiak – Szkoła Podstawowa nr 11
Mgr Elżbieta Gabinet – Gimnazjum nr 40
Mgr Grażyna Stroiwąs – Gimnazjum nr 8
Mgr Karolina Ciosek – Zespół Szkół Łączności
Mgr Lidia Henschke – Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 4
Mgr Maria Janas – Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 2
Mgr Marlena Kegel – Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych
Mgr Marzanna Kortus – Zespół Szkół Zakonu Pijarów
Mgr Ewa Majewska – Piątkowska Szkoła Uspołeczniona
Mgr Małgorzata Rosik – Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
Mgr Grażyna Stroiwąs – Zespół Szkół Szpołecznych nr 2
Mgr Maria Aleszczyk – VIII Liceum Ogólnokształcące
Mgr Anna Kodyniak – IV Liceum Ogólnokształcące
Mgr Anna Mrula – Liceum św. Marii Magdaleny
Mgr Małgorzata Sobańska – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
Mgr Wojciech Wiecki – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
Dr Magdalena Ratajczak – II Liceum Ogólnokształcące i IB School 1349