PODZIĘKOWANIA

Szanowni Państwo,
Nauczyciele z całej Polski

Składamy Państwu serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę w kształceniu studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, podczas organizowanych praktyk pedagogicznych z przedmiotu Dydaktyka geografii i przyrody.
W ramach tej współpracy szczególnie ważna jest pomoc udzielana podczas przygotowywania lekcji, opracowywania scenariuszy lekcyjnych oraz omawiania treści merytorycznych wynikających z programów nauczania.
Możliwość poznania przez studentów zasad funkcjonowania szkoły i praktyczne sprawdzenie własnych zdolności stwarza doskonałe warunki do rozwoju a także stanowi ważne uzupełnienie pracy dydaktycznej Uczelni.

Szczególne podziękowania dla nauczycieli z Poznania, którzy umożliwiali studentom prowadzenie obserwacji lekcji geografii i przyrody

mgr Maria Aleszczyk – VIII Liceum Ogólnokształcące
dr Łukasz Chudziak – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 Poznań
mgr Anna Cierniak – Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3
mgr Karolina Ciosek – Zespół Szkół Łączności
mgr Danuta Dybowska – Szkoła Podstawowa nr 33
mgr Iwona Drzewiecka – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 40
dr Anna Dubownik – I Liceum Ogólnokształcące
mgr Lidia Henschke – Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 4
mgr Elżbieta Gabinet – Gimnazjum nr 40
mgr Agata Gerard – Społeczne Gimnazjum nr 1
mgr Janusz Górny – I Liceum Ogólnokształcące
mgr Maria Janas – Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 2
mgr Marlena Kegel – Szkoła Podstawowa nr 33
mgr Magdalena Koczorowska – Szkoła Podstawowa nr 15
mgr Anna Kodyniak – IV Liceum Ogólnokształcące
mgr Marzanna Kortus – Zespół Szkół Zakonu Pijarów
mgr Barbara Kowalik – Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 „Dębinka”
mgr Alicja Kozak – Szkoła Podstawowa nr 60
mgr Joanna Krysztofiak – Szkoła Podstawowa nr 11
mgr Krzysztof Kubacki – III Liceum Ogólnokształcące
mgr Ewa Majewska – Piątkowska Szkoła Uspołeczniona
mgr Anna Mrula – Liceum św. Marii Magdaleny
dr Magdalena Ratajczak – II Liceum Ogólnokształcące i IB School 1349
mgr Małgorzata Rosik – Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
mgr Małgorzata Sobańska – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
mgr Grażyna Stroiwąs – Gimnazjum nr 8, Zespół Szkół Społecznych nr 2
mgr Wojciech Wiecki – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
mgr Jolanta Zakrzewska – Szkoła Podstawowa nr 84