Wojewódzki Konkurs Geograficzny „OBIEŻYŚWIAT” 2015

Efektem wieloletniej współpracy Pracowni Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM z Poznańskim Stowarzyszeniem Oświatowym oraz Społecznym Gimnazjum „Dębinka” w Poznaniu jest organizacja Gimnazjalnego Konkursu Geograficznego „OBIEŻYŚWIAT”, który od bieżącego roku uzyskał status konkursu Wojewódzkiego. Ideą konkursu jest rozwijanie zainteresowań geografią, pogłębianie wiadomości i doskonalenie umiejętności geograficznych.

18 maja br. w Collegium Geographicum odbędą się zawody finałowe VIII edycji konkursu pt. „Piękna nasza Polska cała”. W etapie szkolnym uczestniczyło 671 uczniów z 59 gimnazjów Województwa Wielkopolskiego, natomiast do finału konkursu przystąpią uczniowie z 32 szkół. Za przygotowanie merytoryczne odpowiedzialna jest Pracownia Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej WNGiG, która sprawuje także patronat nad całym konkursem.obiezyswiat