Nowoczesne strategie wielostronnego przygotowania studentów do zawodu nauczyciela wspomagane internetowym systemem kształcenia. Przyroda w praktyce szkolnej

KL

W okresie od 30 sierpnia 2011 r. do 31 grudnia 2014 r.

na Wydziale Chemii i Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

wśród studentów II roku kierunku:

Geografia, Kształtowanie Środowiska Przyrodniczego, Geoinformacja, Hydrologia, Meteorologia i Klimatologia

realizowany jest projekt

„Nowoczesne strategie wielostronnego przygotowania studentów do zawodu nauczyciela wspomagane internetowym systemem kształcenia. Przyroda w praktyce szkolnej”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe.