UDZIAŁ W PROJEKTACH

Od 2011 roku Pracownicy Pracowni Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej uczestniczyli i nadal uczestniczą w realizacji następujących projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

  1. Projekt „Kolegium Śniadeckich. Strategia Kształcenia Wyprzedzającego”. Innowacyjny program nauczania  przedmiotów przyrodniczych – projekt naukowy UAM (kierownik naukowy projektu prof. dr hab. S. Dylak), OFEK i Miasto Poznań (I. Piotrowska, M. Cichoń, 2011-2013),
  1. Projekt „eSzkoła Moja Wielkopolska”. Koncepcja edukacji przyrodniczej z wykorzystaniem Metody projektu – projekt naukowy UAM (kierownik naukowy projektu prof. dr hab. S. Dylak), OFEK i Miasto Poznań (I. Piotrowska, M. Cichoń, 2012-2014),
  1. Projekt „Akademia Talentów Przyrodniczych” – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu „Ekologia Krajobrazu” (kierownik naukowy dr Maria Golis Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu); (I. Piotrowska, M. Cichoń, 2013-2014).
  1. Projekt „Nowoczesne strategie wielostronnego przygotowania studentów do zawodu nauczyciela wspomagane internetowym systemem kształcenia. Przyroda w praktyce szkolnej” (współpraca z Zakładem Dydaktyki Chemii UAM (M. Cichoń, 2011-2015).
  1. Projekt Akademia MetropolitalnaEdukacja lokalna i regionalna w Metropolii Poznań”. Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Pracownia Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej UAM, Stowarzyszenie Metropolia Poznań (T. Kaczmarek, I. Piotrowska, M. Cichoń, 2012).
  1. Projekt „Laboratorium Szkoła Przyszłości” (Future ICT): UAM, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe; Stworzenie koncepcji metodycznych dla integracji narzędzi ICT w edukacji przyrodniczej na etapie wczesnoszkolnym z wykorzystaniem usług sieciowych nowej generacji (I. Piotrowska, 2014-2015).