Szanowni Studenci I roku Studiów Magisterskich w roku 2015/2016

W ramach kierunku Geografia na studiach II stopnia zgodnie ze standardami MNiSW kształcony jest nauczyciel geografii w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.

Decyzją Rady Wydziału dotyczącą uczestnictwa studentów Geografii w Module Edukacyjnym na studiach magisterskich II stopnia, wprowadza się od roku akademickiego 2015/2016 następujące warunki: 

  1. posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela, zdobyte na studiach licencjackich (np. przyrody).
  2. rozmowa kwalifikacyjna obejmująca zakres merytoryczny geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej oraz psychologiczno-dydaktyczny. 

Rozmowa przeprowadzana zostanie 29 września 2015 roku od godz. 9:30 w sali nr 242 w Instytucie Geoekologii i Geoinformacji WNGiG.

Zakres merytoryczno-dydaktyczny do rozmowy kwalifikującej

Przedmioty, których zaliczenie uprawnia do nauczania Geografii w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych