STUDIA PODYPLOMOWE PRZYRODA

Studia Podyplomowe Przyroda organizowane były na WNGiG w następujących latach: 1999/2000 (finansowane w ramach Grantu MEN), 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003 i 2007/2008. Kierownikiem studiów była dr I. Piotrowska.

Ostatni projekt z roku 2007/2008 był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizacja i przebieg projektu zostały ocenione jako jedne z najlepszych na UAM. Gratulujemy!

>>> INFORMACJE OGÓLNE <<<