Mgr Jakub Sypniewski – publikacje

Sypniewski J., Kendzierski S., 2018, Szkoła, uniwersytet i biznes jako węzły sieci uczącej się – rola przyszkolnych ogródków meteorologicznych w kształceniu geograficznym i przyrodniczym w Szkole Podstawowej “Łejery” w Poznaniu, Badania Fizjograficzne, 69: 211-220.

Sypniewski J., 2018, Tam, gdzie nie sięga przestrzeń geograficzna. Kosmos w szkole, kosmos
w podstawie?,
[w:] Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG, Sosnowiec, 8 (przyjęty do druku).

Sypniewski J., 2018, Where the geographical expanse ends – space education in primary school. Implementation of  inquiry based science education (IBSE) in geography lessons in Polish school
(w przygotowaniu do druku).

Sypniewski J., 2017, W roli akuszerki środowiska edukacyjnego, Geografia w szkole, 362, 2: 26-29.

Sypniewski J., 2017, Scenariusz zajęć z zastosowaniem strategii IBSE, Geografia w szkole, 362, 2: 30-33.

Sypniewski J., 2015,Nauczanie przez odkrywanie odpowiedzią na współczesne wymagania w edukacji przyrodniczej, Przegląd Wielkopolski, 109, 3: 64-68.