Mgr Dawid Abramowicz

Dawid Abramowicz jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył studia licencjackie z Geografii (specjalność: Kształtowanie Środowiska Przyrodniczego, 2013 r.) oraz studia magisterskie na kierunku Zarządzanie Środowiskiem (2016 r.). Obecnie jest doktorantem i współpracownikiem w Pracowni Dydaktyki Geografii
i Edukacji Ekologicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz jednocześnie nauczycielem geografii w jednej z poznańskich szkół podstawowych.

Realizowana praca doktorska dotyczy przejawów partycypacji społecznej w kształceniu geograficznym. Swoje badania Dawid Abramowicz prowadzi na terenie Polski, jednocześnie odnosząc je do zagranicznych doświadczeń (Finlandia, Hiszpania, Wielka Brytania). Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych dydaktyce geografii (np. konferencje Komisji Edukacji Geograficznej – 2017 r., 2018 r., XII Congreso de Didáctica de la Geografía w Madrycie – 2018 r.), kwerendach bibliotecznych (np. w The British Library – 2018 r.), projektach (np. On the Way Towards a Low Carbon Society – Increasing professionalism in land use and landscape management within climate change – 2018 r.), seminariach i warsztatach (np. warsztaty pt. Edukacja ekologiczna – opady. Aktywizacja młodzieży
i dorosłych, Ekorum – 2018 r.
).

Dawid Abramowicz od lat związany jest poznańskim samorządem, gdzie w latach 2011 – 2019 był członkiem Rady Osiedla Świerczewo w Poznaniu, pełniąc funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zarządu Osiedla. Ponadto w latach 2012 – 2019 był członkiem komisji konkursu Zielony Poznań. Podejmował szereg działań na rzecz zagospodarowania terenu Szacht w dolinie Strumienia Junikowskiego, gdzie m.in. zajął się utworzeniem geograficznej i przyrodniczej ścieżki dydaktycznej. Od wielu lat popularyzuje wiedzę  geograficzną i ekologiczną, przeprowadzając prelekcje geograficzne i podróżnicze oraz warsztaty ekologiczne w poznańskich szkołach, a także bierze udział w organizacji konkursów geograficznych na terenie województwa wielkopolskiego. Za zasługi na rzecz społeczności lokalnej, szerzenia edukacji ekologicznej oraz działalności naukowej otrzymał tytuł „Społecznika” roku 2016 w wielkopolskim konkursie pn. „Młodzi Organicznicy XXI wieku” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechnikę Poznańską. Od czterech lat prowadzi inicjatywę charytatywno-podróżniczą pn. „Camino dla Kamyka”, której celem jest wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych.

Inne działania Dawida Abramowicza skupiają się na:

  • współpracy z Studenckim Kołem Naukowym Geografów im. Stanisława Pawłowskiego,
  • organizowaniu prelekcji ekologicznych i geograficznych dla szkół, mieszkańców osiedli, klubów Seniora,
  • organizowaniu prelekcji w ramach np. Nocy Naukowców, Poznańskiego Festiwalu nauki
    i Sztuki,
  • współorganizacji konkursu geograficznego „Obieżyświat”.

Ponadto Dawid Abramowicz interesuje się ideą wędrowania do Santiago de Compostela
w Hiszpanii, a także poznawaniem języków, zwłaszcza hiszpańskiego i fińskiego oraz zagospodarowaniem przestrzennym. Wolny czas najchętniej spędza w gronie rodziny, przyjaciół oraz w formie wycieczek rowerowych, pieszych i górskich.

Mgr Dawid Abramowicz prowadzi zajęcia dydaktyczne:

  • Historia, Kultura i Sztuka Regionu (II rok, studia magisterskie) – wykład
  • Edukacja ekologiczna i regionalna (III rok Geografii, studia licencjackie) – laboratoria
  • Dydaktyka geografii i przyrody (II rok Geografii, studia licencjackie) – laboratoria
  • Dydaktyka geografii (I i II rok, studia magisterskie) – laboratoria