PRACOWNICY

  • Prof. UAM dr hab. Iwona Piotrowska – kierownik

Tel. (0-61) 829 62 25
ipiotrow@amu.edu.pl
Pokój 252

  • Dr Małgorzata Cichoń

Tel. (0-61) 829 61 28
cichon@amu.edu.pl
Pokój 253