OLIMPIADA GEOGRAFICZNA – Seminaria dla nauczycieli

Olimpiada Geograficzna istnieje od roku szkolnego 1974/1975

Polskie Towarzystwo Geograficzne i Polskie Towarzystwo Nautologiczne w porozumieniu
z Ministerstwem Edukacji Narodowej organizują coroczne zawody pod nazwą „Olimpiada Geograficzna”.
Celem Olimpiady Geograficznej jest rozbudzanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania geografią, wykrywanie i rozwijanie uzdolnień, pobudzanie do twórczego myślenia, podnoszenie poziomu wiedzy geograficznej uczniów i umiejętności jej stosowania w działaniu praktycznym.

Olimpiadę przeprowadza Komitet Główny powołany przez Polskie Towarzystwo Geograficzne.

W ramach zawodów okręgowych organizowanych przez Komitet Okręgowy w Poznaniu, Sekcja Dydaktyki Geografii PTG od wielu już lat przygotowuje dla nauczycieli szkół średnich różnorodne spotkania, wykłady i warsztaty. Problematyka obejmuje zagadnienia geograficzne i dydaktyczne.

Programy spotkań:

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 – 2015 – 20162017 – 20182019