TEMATYKA BADAWCZA

Główne badania naukowe i dydaktyczne realizowane w Pracowni dotyczą:

 • procesu nauczania geografii i przyrody
 • poszukiwania nowoczesnych metod i technik nauczania geografii i przyrody
 • stosowania nowoczesnych środków dydaktycznych (multimedia, tablica interaktywna)
 • projektowania i wykorzystania ścieżek dydaktycznych
 • aplikacji Systemu Informacji Geograficznej w nauczaniu geografii i przyrody
 • edukacji regionalnej i ekologicznej
 • metodyki organizowania i prowadzenia wycieczek
 • oceny przydatności terenu do szkolnych zajęć terenowych
 • ewaluacji procesu kształcenia
 • geograficznej edukacji dwujęzycznej (bilingwalnej)
 • sztuki prezentacji w nauczaniu geografii i przyrody.