TERMINY HOSPITACJI

Terminy hospitacji lekcji przyrody i geografii w szkołach będą podawane na bieżąco w trakcie roku akademickiego.