PRAKTYKI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH

Celem praktyk w szkołach jest zapoznanie Studentów z całokształtem pracy nauczyciela geografii i przyrody oraz obserwowanie własnych zdolności i umiejętności dydaktycznych poprzez hospitowanie i prowadzenie zajęć lekcyjnych.

  • Wszyscy Studenci otrzymali na praktykę skierowanie, dziennik praktyk, instrukcję oraz dokumenty dla nauczyciela niezbędne do otrzymania wynagrodzenia.
  • Do realizowanych tematów wymagane jest opracowanie scenariuszy lekcji.
  • Podstawą zaliczenia praktyk jest przedstawiony na Uczelni po praktyce: dziennik praktyk, scenariusze lekcyjne (podpisane przez nauczyciela) i opinia nauczyciela o przebiegu praktyk.

Powodzenia