MODUŁ EDUKACYJNY

Cieszymy się, że Studenci są zainteresowani zdobywaniem dodatkowych kwalifikacji. Podjęcie nauki w zakresie przygotowania do zawodu nauczyciela nie musi oznaczać, że w przyszłości Zostaniesz nauczycielem. Zarówno instytucje publiczne jak i firmy prywatne potrzebują osób, które posiadają umiejętność twórczego myślenia, posługiwania się różnymi źródłami informacji geograficznej oraz nie mają problemów w zakresie komunikacji interpersonalnej. Dlatego stawiamy na wszechstronne, ale przede wszystkim praktyczne przygotowanie Studenta do podjęcia pracy.

DLACZEGO WARTO ZAINTERESOWAĆ SIĘ OFERTĄ KSZTAŁCENIA
W RAMACH PRZYGOTOWANIA DO ZAWODU NAUCZYCIELA?
Ponieważ:

  • po zakończeniu bloku pedagogicznego zdobywasz dodatkowe kwalifikacje oraz zawód nauczyciela GEOGRAFII i PRZYRODY
  • uprawnienia do zawodu nauczyciela zdobywasz bezpłatnie; uzyskanie ich poza uczelnią jest niemożliwe
  • zajęcia prowadzone są w sposób twórczy z zastosowaniem najnowocześniejszych metod i technik badawczych
  • podczas zajęć kształtowane są umiejętności tworzenia materiałów dydaktycznych
  • część zajęć dydaktycznych realizowana jest w terenie, kinie, muzeach
  • obserwacje lekcji geografii i przyrody w szkołach odbywają się pod opieką doświadczonych nauczycieli
  • masz możliwość poznawania historii, sztuki i kultury swojego regionu
  • poznajesz specyfikę nauczania dwujęzycznego (co w połączeniu ze znajomością języków obcych daje możliwość uczenia geografii w szkołach dwujęzycznych)
  • możesz również podjąć studia podyplomowe w zakresie innego wybranego przedmiotu szkolnego

 

Informacja dla studentów o Module Edukacyjnym – 2019

Przedmioty do nauczania Geografii w Szkole podstawowej i ponadpodstawowej – 2019

 

PRAKTYKI W SZKOŁACH:

MATERIAŁY POMOCNICZE DO PRZEDMIOTU DYDAKTYKA GEOGRAFII I PRZYRODY

MATERIAŁY DLA DOKTORANTÓW