TEMATYKA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Komisję Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Oddział Poznański PTG. Tematyka tegorocznej konferencji to „NOWE PROBLEMY I METODY BADAŃ PROCESU KSZTAŁCENIA GEOGRAFICZNEGO„.

Konferencja stanowić będzie okazję do prezentacji i oceny badań naukowych prowadzonych we wszystkich obszarach procesu kształcenia geograficznego: jego uwarunkowań, relacji, przebiegu procesu postrzegania i odbioru sensorycznego oraz metod na różnych etapach kształcenia. Pozwoli to na pełniejsze wyjaśnianie, planowanie przebiegu i poprawę efektywności procesu kształcenia geograficznego.

Proponowana tematyka obrad:

1. Nowe strategie i modele stosowane w badaniach procesu kształcenia geograficznego.
2. Koncepcje poznania i wyniki badań psychologicznych a teoretyczne podstawy kształcenia geograficznego.
3. Przegląd metod ilościowych i jakościowych oraz narzędzi wykorzystywanych w badaniach przebiegu kształcenia geograficznego a także pomiaru jego efektów – analiza krytyczna.
4. Zalety oraz wady metod ilościowych i jakościowych stosowanych w badaniach procesu kształcenia oraz konsekwencje ich stosowania.
5. Geograficzne projekty realizowane w edukacji na wszystkich etapach kształcenia.

Zagadnienie dotyczące geograficznych projektów realizowanych na różnych etapach, będzie jednocześnie akcentem podkreślającym rolę badań naukowych w kształceniu i promocję nauki. Mamy nadzieję na ożywioną dyskusję oraz inspiracje naukowo-dydaktyczne.

Serdecznie zapraszamy