KOLABORATORIUM

O projekcie KOLaboratorium
KOLaboratorium to program rozwijający zainteresowania mieszkańców Poznania i Wielkopolski oraz kształtujący kompetencje potrzebne na rynku pracy. Wyjątkowość projektu wynika m.in.
z liczby zaangażowanych jednostek UAM, różnorodnej tematyki zajęć (ponad 40 kursów), czy wykorzystania innowacyjnych narzędzi dydaktycznych. Najważniejszym atutem programu jest kadra uczelni, która swoją pasją, wiedzą będzie motywować uczestników do uczenia się przez całe życie zgodnie z mottem uczelni „Wspólna pasja od wieku!” Jako uczelnia społecznie odpowiedzialna i zaangażowana w rozwój regionu, wychodzimy z ofertą edukacyjną
i szkoleniową, która będzie także służyć wzmacnianiu współpracy uczelni z partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz popularyzować naukę i jej znaczenie dla społeczeństwa. Miło nam poinformować, że wśród jednostek UAM realizującej projekt znalazł się także Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych.

Cel projektu i grupa docelowa
Celem projektu jest podniesienie, w okresie 1.3.2019-28.2.2021 poziomu kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa mieszkańców Polski, w szczególności woj. wielkopolskiego, w wieku od przedszkolnego do emerytalnego.
Działania objęte projektem będą kierowane praktycznie do ogółu społeczeństwa, niezależnie od wieku, płci, poziomu wykształcenia czy miejsca zamieszkania: dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat (wiek przedszkolny i szkolny), seniorów (osoby w wieku od ok. 60+) oraz pozostałych uczestników (wiek 18-100 lat).

Pracownia Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej w Projekcie KOLaboratorium
W ramach Projektu KOLaboratorium doktorant PDGiEE mgr Jakub Sypniewski poprowadzi dwie edycje cyklu warsztatów pt. Nauczanie przez naukowe dociekanie dla nauczycieli przyrody
i geografii – jak stosować strategię IBSE na lekcjach w szkole?
(w skrócie: Strategia IBSE na lekcjach
w szkole
).
Celem kursu jest pokazanie możliwości wykorzystania doświadczeń i eksperymentów (jako elementu IBSE) w procesie nauczania przedmiotów przyrodniczych. Kurs jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawia przed nauczycielami nowa podstawa programowa, która zachęca nauczycieli do przejścia do kształcenia poszukującego. Uczestnicy warsztatów zostaną zaznajomieni z metodologią nauczania przez naukowe dociekanie, dokonają krytycznej analizy prowadzenia doświadczeń i eksperymentów w trakcie lekcji, a przede wszystkim będą aktywnymi uczestnikami warsztatów, w czasie których wcielą się w role uczniów-eksperymentatorów. W ramach kursu przewidziano także wizytę w Laboratorium Wyobraźni Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego i udział w zajęciach w eksperymentarium.

Termin pierwszego cyklu spotkań: 14-16.06.2019 r.

Więcej informacji: http://kolaboratorium.amu.edu.pl/

Rejestracja na zajęcia: http://kolaboratorium.amu.edu.pl/rekrutacja/