Jubileusz 50-lecia

W 2015 roku przypada 50 rocznica utworzenia na naszym Wydziale Zakładu Metodyki Geografii (1965 r.), który w 1966 roku został przemianowany na Zakład Geografii Regionalnej i Dydaktyki Geografii. Organizatorką i Kierowniczką zakładu była Pani Prof. Maria Czekańska, która już od 1947 r. prowadziła zajęcia z Dydaktyki Geografii.

Należy równocześnie zauważyć, że tradycje związane z Dydaktyką Geografii są oczywiście dużo starsze, sięgające czasów Prof. Stanisława Pawłowskiego, który zainicjował powstanie około 1930 r. Studium z zakresu Dydaktyki Geografii. W ramach studium, zajęcia z dydaktyki geografii prowadził wówczas Aleksander Tarnawski, wizytator szkół Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego.

W historii funkcjonowania Zakładu Dydaktyki Geografii istnieją przerwy związane z kolejnymi reorganizacjami strukturalnymi Wydziału. Zatem, bieżący rok jest doskonałą okazją do podkreślenia wieloletniej tradycji Dydaktyki Geografii, a istniejącą od 15 lat Pracownię Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej do przekształcenia w Zakład Dydaktyki Geografii.

W związku z tym, w 2015 roku możemy mówić o Jubileuszu 85 – lecia Dydaktyki Geografii na naszym Wydziale, 50 – lecia utworzenia Zakładu Metodyki Geografii oraz 15 – lecia istnienia Pracowni Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej.

W ramach obchodów Jubileuszu przewidujemy różnorodne wydarzenia, które będą miały miejsce w ciągu całego 2015 roku.

Program jubileuszu 50-lecia