FESTIWAL NAUKI I SZTUKI 2015

GPS w mózgu nie tylko geografa

Prof. UAM dr hab. Iwona Piotrowska 

Dla geografa ważna jest umiejętność obserwacji środowiska przyrodniczego, wyobraźni i orientacji przestrzennej. Nie tylko geograf lokalizuje swoje położenie wykorzystując odbiorniki GPS. Badania umożliwiły odkrycie w mózgu komórek miejsca pozwalających na tworzenie wewnętrznych map, dzięki którym orientujemy się w otoczeniu oraz neuronów umożliwiających koordynację i pozycjonowanie, które tworzą wewnętrzną siatkę nawigacyjną. Zatem okazuje się, że każdy człowiek w mózgu posiada swój wewnętrzny GPS. Za to odkrycie J. O’Keefe oraz May-Britt i Edvard Moser otrzymali w 2014 roku nagrodę Nobla.

„Sąd nad Panią Śmieciarską”

dr Małgorzata Cichoń

Jednym z problemów współczesnego świata jest poszanowanie środowiska przyrodniczego. Rozumiejąc potrzebę kształtowania świadomości ekologicznej kierujemy do uczniów przedstawienie pt: „Sąd nad Panią Śmieciarską”. Drama powstała m.in. na podstawie scenariusza zamieszczonego na stronie (www.profesor.pl).

„Cudze chwalicie, swego nie znacie…”

dr Małgorzata Cichoń

Celem warsztatów jest zwrócenie uwagi na georóżnorodność Wielkopolski zarówno w aspekcie: środowiska, gospodarki, technologii jak i tradycji. Wielkopolska jest jednym z najciekawszych regionów w Polsce, dlatego warto go poznawać. Uczniom proponujemy wykonywanie zadań multimedialnych na stanowiskach komputerowych.