FESTIWAL NAUKI I SZTUKI 2014

Dzieła sztuki źródłem wiedzy geograficznej

dr hab. Iwona Piotrowska

Dzieło sztuki może być źródłem informacji w kształtowaniu wiedzy, która jest budowana indywidualnie w umyśle każdego człowieka. Wiedza definiowana jako ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystania. Jest wynikiem odbieranych bodźców ze świata realnego. Pojawia się pytanie czy dzieło sztuki, które jest przedmiotem wytworzonym dzięki intencji artysty przetwarzającego materię stanowiącą podstawę dzieła, może być wiarygodnym źródłem wiedzy geograficznej, lub ujmując szerzej wiedzy przyrodniczej? Czy może dostarczać niezbędnych informacji o obiektach przyrodniczych, zjawiskach i procesach, zachodzących w przestrzeni geograficznej i modelujących ją? W zależności od rodzaju dzieła sztuki odpowiedź jest twierdząca. Tak, dzieło sztuki szczególnie to o charakterze realistycznym, może być źródłem wiedzy geograficznej.