FESTIWAL NAUKI I SZTUKI 2011

KRAJOBRAZ MAGICZNY KRYMU

Iwona Piotrowska

Definiując krajobraz należy stwierdzić, że obejmuje części powierzchni Ziemi posiadające naturalne granice, różniące się jakościowo od innych oraz posiadające wewnętrzną całość elementów, obiektów i zjawisk z uwzględnieniem działalności człowieka i efektów tej działalności (A. Kostrzewski). Krajobraz zajmuje fragment przestrzeni, który charakteryzuje określona fizjonomia, jest systemem dynamicznym i podlega ewolucji (A.Richling, A. Solon).
Celem wykładu jest zatem zwrócenie uwagi na krajobraz, na wyjątkową georóżnorodność występującą na półwyspie Krymu, obserwowaną na wielu płaszczyznach. Zarówno przyrodniczych, historycznych, kulturowych, a także  literackich. Głównymi czynnikami kształtującymi tę różnorodność są: budowa geologiczna, wulkanizm, procesy erozyjne, zjawiska krasowe będące efektem intensywnego wietrzenia oraz działalność morza. Krajobraz magiczny uzupełniają wydarzenia historyczne, wielokulturowość ludzi zamieszkujących te tereny,  a także wpływy antycznych cywilizacji.
Starożytni Grecy nazywali Krym Taurydą. To tutaj ulokowano miejsce akcji jednego z najbardziej znanych mitów starożytnej Grecji o wyprawie Argonautów po złote runo. Historyk Strabon uważał, że akcja Odysei Homera rozgrywała się na wodach Pontu (Morze Czarne). Uzupełnieniem krajobrazu magicznego może być Neapol Scytyjski złożony przez Scytów (obecnie na terenie Symferopola), Chersonez Taurydzki (dziś część Sewastopola) będący najstarszą kolonią grecką, a także mit o podziemnych piramidach.