FESTIWAL NAUKI I SZTUKI 2010

Wycieczka po terasach Warty w Poznaniu
Iwona Piotrowska

wartaCelem wykładu jest przedstawienie projektu wycieczki geograficznej zapoznającej z rzeźbotwórczą działalnością rzeki Warty w Poznaniu, której bezpośrednio powstałymi formami są terasy rzeczne. Omówione zostaną następujące zagadnienia: tworzenie się teras rzecznych na obszarze Poznania, wpływ uwarunkowań hipsometrycznych i hydrologicznych na rozwój przestrzenny miasta oraz rola rzeki Warty w krajobrazie miejskim i kulturowym Poznania. Łącząc aspekty geograficzne z problematyką zagospodarowania przestrzennego, historią oraz elementami kulturowymi omawianego obszaru, odbiorca uczestniczyć będzie w interdyscyplinarnym poznawaniu przestrzeni miejskiej. Zaprezentowana zostanie także wytyczona ścieżka dydaktyczna „Po terasach Warty w Poznaniu”, pokazująca dostosowanie się obszaru miasta do rzeźby terenu i układu hydrologicznego, lub także przekształcanie tych układów na przestrzeni wieków. Wykorzystując program www.norc.pl uczestnicy w sposób wirtualny powędrują po terasach Warty.