FESTIWAL NAUKI I SZTUKI 2009

Festiwal Nauki i Sztuki, 27 maj 2009, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, Poznań, autor M. Cichoń.

Referat: Znaczenie osadnictwa i asymilacji kulturowej Bambrów w rozwoju społeczno-gospodarczym miasta Poznania

Na początku XVIII wieku wsie należące do Poznania zostały zniszczone i wyludnione. Na zaproszenie władz Poznania w latach 1719-1753 przywędrowali do miasta rolnicy z okolic Bambergu, nazwani z racji swego pierwotnego miejsca zamieszkania Bambrami. Wyjątkowo szybko Bambrzy zasymilowali się z ludnością miejscową, a badacze problemów mniejszości narodowych uznali ten fakt za „cud polonizacyjny”. Bambrzy i ich potomkowie jako ludzie solidni, gospodarni, pracowici i uczciwi mieli duży wpływ na podpoznańskich rolników. Wprowadzili nowe elementy z zakresu uprawy roli czy budownictwa. Wspólnie z poznaniakami dbali o rozwój społeczno-gospodarczy miasta. Do kultury wnieśli strój bamberski, nowe potrawy oraz sprzęt gospodarstwa domowego.Spotkanie adresowane jest do uczniów i młodzieży jako zaproszenie do wspólnego poznawania swojego najbliższego regionu w ramach edukacji regionalnej. Wykład uzupełni drama przygotowana razem ze studentami II roku Geografii WNGiG.