FESTIWAL NAUKI I SZTUKI 2008

Festiwal Nauki i Sztuki, 16 października 2008, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, Poznań, autor M. Cichoń.

Referat: Znaczenie kolonizacji olęderskiej dla rozwoju osadnictwa w Wielkopolsce

Wielkopolska szczególnie dynamicznie rozwijała się od XVI wieku, za sprawą kolonizatorów z Holandii i Niemiec. Osady olęderskie lokowano najczęściej w miejscach podmokłych i zalesionych, które po osuszeniu i wykarczowaniu stawały się własnością nowych osadników. Kolonizacja olęderska w Wielkopolsce najsilniej rozwinęła się w nowotomyskim, gdzie jednym ze sposobów zakładania wsi była lokacja na tzw. surowym korzeniu. Tematyka prezentacji obejmuje m.in.: typy osad i gospodarstw, samorząd gminny, znaczenie zasadźcy w zakładaniu wsi, budownictwo olęderskie, kulturę rolną oraz skutki społeczno-gospodarcze dla osadnictwa i rolnictwa. Wykład uzupełni drama i film przygotowany przez studentów IV roku Geografii WNGiG.

 festiwal_2008_1festiwal_2008_2festiwal_2008_3festiwal_2008_4festiwal_2008_5

festiwal_2008_6festiwal_2008_7