Archiwa autora: admin

Wojewódzki Konkurs Geograficzny „OBIEŻYŚWIAT” 2016

SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI

6 czerwca 2016 roku

obiezyswiat2016

09:30 – 10:00     Jeziora w krajach basenu Morza Śródziemnego – mgr Agata Staszak

10:50 – 11:35     Holoceńskie procesy pustynnienia w basenie Morza Śródziemnego – przyczyny, przejawy, skutki – prof. UAM dr hab.  Iwona Hildebrandt-Radke

11:50 – 12:35     Krajobrazy śródziemnomorskie – efekt przemian naturalnych i antropogenicznych – mgr Joanna Galas

Serdecznie zapraszamy
prof. UAM dr hab.  Iwona Piotrowska
dr Małgorzata Cichoń

Konferencja: „NOWE PROBLEMY I METODY BADAŃ PROCESU KSZTAŁCENIA GEOGRAFICZNEGO”

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Komisję Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Oddział Poznański PTG. Tematyka tegorocznej konferencji to „NOWE PROBLEMY I METODY BADAŃ PROCESU KSZTAŁCENIA GEOGRAFICZNEGO„.

Konferencja stanowić będzie okazję do prezentacji i oceny badań naukowych prowadzonych we wszystkich obszarach procesu kształcenia geograficznego: jego uwarunkowań, relacji, przebiegu procesu postrzegania i odbioru sensorycznego oraz metod na różnych etapach kształcenia. Pozwoli to na pełniejsze wyjaśnianie, planowanie przebiegu i poprawę efektywności procesu kształcenia geograficznego.

Proponowana tematyka obrad:

1. Nowe strategie i modele stosowane w badaniach procesu kształcenia geograficznego.
2. Koncepcje poznania i wyniki badań psychologicznych a teoretyczne podstawy kształcenia geograficznego.
3. Przegląd metod ilościowych i jakościowych oraz narzędzi wykorzystywanych w badaniach przebiegu kształcenia geograficznego a także pomiaru jego efektów – analiza krytyczna.
4. Zalety oraz wady metod ilościowych i jakościowych stosowanych w badaniach procesu kształcenia oraz konsekwencje ich stosowania.
5. Geograficzne projekty realizowane w edukacji na wszystkich etapach kształcenia.

Zagadnienie dotyczące geograficznych projektów realizowanych na różnych etapach, będzie jednocześnie akcentem podkreślającym rolę badań naukowych w kształceniu i promocję nauki. Mamy nadzieję na ożywioną dyskusję oraz inspiracje naukowo-dydaktyczne.

KOMUNIKAT

KARTA ZGŁOSZENIA

Serdecznie zapraszamy

Szanowni Studenci I roku Studiów Magisterskich w roku 2015/2016

W ramach kierunku Geografia na studiach II stopnia zgodnie ze standardami MNiSW kształcony jest nauczyciel geografii w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.

Decyzją Rady Wydziału dotyczącą uczestnictwa studentów Geografii w Module Edukacyjnym na studiach magisterskich II stopnia, wprowadza się od roku akademickiego 2015/2016 następujące warunki: 

  1. posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela, zdobyte na studiach licencjackich (np. przyrody).
  2. rozmowa kwalifikacyjna obejmująca zakres merytoryczny geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej oraz psychologiczno-dydaktyczny. 

Rozmowa przeprowadzana zostanie 29 września 2015 roku od godz. 9:30 w sali nr 242 w Instytucie Geoekologii i Geoinformacji WNGiG.

Zakres merytoryczno-dydaktyczny do rozmowy kwalifikującej

Przedmioty, których zaliczenie uprawnia do nauczania Geografii w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych

Wojewódzki Konkurs Geograficzny „OBIEŻYŚWIAT” 2015

Efektem wieloletniej współpracy Pracowni Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM z Poznańskim Stowarzyszeniem Oświatowym oraz Społecznym Gimnazjum „Dębinka” w Poznaniu jest organizacja Gimnazjalnego Konkursu Geograficznego „OBIEŻYŚWIAT”, który od bieżącego roku uzyskał status konkursu Wojewódzkiego. Ideą konkursu jest rozwijanie zainteresowań geografią, pogłębianie wiadomości i doskonalenie umiejętności geograficznych.

18 maja br. w Collegium Geographicum odbędą się zawody finałowe VIII edycji konkursu pt. „Piękna nasza Polska cała”. W etapie szkolnym uczestniczyło 671 uczniów z 59 gimnazjów Województwa Wielkopolskiego, natomiast do finału konkursu przystąpią uczniowie z 32 szkół. Za przygotowanie merytoryczne odpowiedzialna jest Pracownia Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej WNGiG, która sprawuje także patronat nad całym konkursem.obiezyswiat

Jubileusz 50-lecia

W 2015 roku przypada 50 rocznica utworzenia na naszym Wydziale Zakładu Metodyki Geografii (1965 r.), który w 1966 roku został przemianowany na Zakład Geografii Regionalnej i Dydaktyki Geografii. Organizatorką i Kierowniczką zakładu była Pani Prof. Maria Czekańska, która już od 1947 r. prowadziła zajęcia z Dydaktyki Geografii.

Należy równocześnie zauważyć, że tradycje związane z Dydaktyką Geografii są oczywiście dużo starsze, sięgające czasów Prof. Stanisława Pawłowskiego, który zainicjował powstanie około 1930 r. Studium z zakresu Dydaktyki Geografii. W ramach studium, zajęcia z dydaktyki geografii prowadził wówczas Aleksander Tarnawski, wizytator szkół Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego.

W historii funkcjonowania Zakładu Dydaktyki Geografii istnieją przerwy związane z kolejnymi reorganizacjami strukturalnymi Wydziału. Zatem, bieżący rok jest doskonałą okazją do podkreślenia wieloletniej tradycji Dydaktyki Geografii, a istniejącą od 15 lat Pracownię Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej do przekształcenia w Zakład Dydaktyki Geografii.

W związku z tym, w 2015 roku możemy mówić o Jubileuszu 85 – lecia Dydaktyki Geografii na naszym Wydziale, 50 – lecia utworzenia Zakładu Metodyki Geografii oraz 15 – lecia istnienia Pracowni Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej.

W ramach obchodów Jubileuszu przewidujemy różnorodne wydarzenia, które będą miały miejsce w ciągu całego 2015 roku.

Program jubileuszu 50-lecia