STRONA GŁÓWNA

Pracownia Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej jest wydziałową jednostką naukowo-dydaktyczną na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych i nawiązuje do wieloletnich tradycji dydaktycznych, które wiążą się z Panią Profesor Marią Czekańską, jedną z wybitnych polskich dydaktyków geografii.
Głównym przedmiotem badań jest edukacja geograficzna, regionalna oraz uwarunkowania przyrodnicze i antropogeniczne  zmian w środowisku.
Pracownia współpracuje z Komitetem Okręgowym Olimpiady Geograficznej w Poznaniu, Okręgową Komisją Egzaminacyjną, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Komisją Dydaktyki Geografii Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz licznymi szkołami. Prowadzimy zajęcia dydaktyczne związane z dydaktyką geografii i przyrody, z wykorzystaniem multimediów w nauczaniu, organizacją wycieczek oraz edukacją regionalną. Przygotowujemy studentów do nauczania przyrody i geografii w szkole podstawowej i szkole średniej. Zachęcamy studentów do podjęcia nauki w zakresie przygotowania do zawodu nauczyciela. Po ukończeniu Modułu edukacyjnego (bloku pedagogicznego) nie trzeba, ale można uczyć w szkole. Kwalifikacje pedagogiczne są niezbędne w tych instytucjach, gdzie pracuje się zespołowo. Umiejętność publicznych wystąpień, podstawy metodyczne oraz twórcze myślenie w trakcie realizacji bloku pedagogicznego ułatwi przede wszystkim podjęcie i rozpoczęcie pracy, bez względu na wybrany w przyszłości zawód.

Zapraszamy!